Недорогие рестораны и кафе в Астане

0

Астана, Мустафина, 38

Вместимость50 – 120 чел.

Стоимостьот 1 000 тг./чел.

Астана, Мирзояна, 6

Вместимость25 – 60 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, улица Достык, Астана, Казахстан

Помещение на 16 человек

Вместимость5 – 16 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Помещение на 12 человек

Вместимость5 – 12 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, Торекулулы, 34

Вместимость40 – 100 чел.

Стоимостьот 4 500 тг./чел.

Астана, ул. Достык, 13

Вместимость15 – 40 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, Желтоксан, 37/3

Вместимость65 – 160 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Астана, проспект Абылай хана, 24/3

Помещение на 50 человек

Вместимость20 – 50 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Помещение на 10 человек

Вместимость5 – 10 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Астана, ул. Пушкина, 33

Вместимость100 – 250 чел.

Стоимостьот 1 500 тг./чел.

Астана, ул. Тауелсыздык, 48

Вместимость200 – 500 чел.

Стоимостьот 2 000 тг./чел.

Астана, Ул. Чайка,16

Вместимость50 – 120 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Астана, ул. Жумабаева, 38/1

Помещение на 120 человек

Вместимость50 – 120 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Помещение на 80 человек

Вместимость30 – 80 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, Льва Толстого, 5

Вместимость80 – 200 чел.

Стоимостьот 4 000 тг./чел.

Астана, ул. Тауелсиздик, 8

Вместимость20 – 50 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, ул. Мустафина, 5а

Вместимость30 – 70 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, поселок Косшы

Вместимость100 – 250 чел.

Стоимостьот 3 500 тг./чел.

Астана, пр. Победы, 27 А

Вместимость60 – 150 чел.

Стоимостьот 5 000 тг./чел.

Астана, ул. Майлина, 1А

Помещение на 250 человек

Вместимость100 – 250 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Помещение на 70 человек

Вместимость30 – 70 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Астана, ул. Ч. Айтматова д.36Б

Помещение на 150 человек

Вместимость60 – 150 чел.

Стоимостьот 4 500 тг./чел.

Помещение на 80 человек

Вместимость30 – 80 чел.

Стоимостьот 4 500 тг./чел.

Астана, Габдуллина, 18

Вместимость30 – 70 чел.

Стоимостьот 3 000 тг./чел.

Астана, ул. Кенесары, 32

Вместимость50 – 130 чел.

Стоимостьот 3 500 тг./чел.

Показать ещё 20