Студия торжеств Ольги Макаровой

Студия торжеств Ольги Макаровой

Организатор, Караганда

+7 7212 77 17 11

http://makarova.kz/
https://www.instagram.com/agentstvo_prazdnikov_omakarova/
https://vk.com/makarovakz
+77212771711
+77779499376

Портфолио: Организация свадьбы